Проект BG16RFOP002-2.089-5095-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е с главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

 

Главна цел: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: „ ПРОМЕХАНИКА“ ООД
Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско финансиране от ЕФРР и 7 500 лв. национално финансиране.

Начало: 02.11.2021 г.
Край: 02.02.2022 г.