ВОДЕЩА КОМПАНИЯ ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА ОТ БЪЛГАРИЯ.

Промеханика е бързо растяща компaния и лидер в областта на механичната обработка в България на стругови и фрезови детайли, компоненти и механични възли.