Проект: BG-RRP-3.004-0352-С01 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО“

Главна цел: Повишаване ефективността на фирмата чрез разширяване на производствения капацитет и намаляване на производствените разходи.

Краен получател: „ПРОМЕХАНИКА“ ООД

Обща стойност: 377 000,00 лв., от които 188 500,00 лв. безвъзмездно финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца с начало 10.04.2023 г. и край 10.04.2024 г.