Проект № BG16RFOP002-6.002-0659-C01 е с главна цел предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Общата стойност на проекта е 91 900,00 лв., от които 45 950,00 лв. европейско финансиране от ЕФРР и  45 950,00 лв. собствено съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца с начало 21.09.2022 г. и край 21.07.2023 г.